Redovisning och ekonomitjänster på dina villkor

Redovisning

Att ta in experthjälp med redovisningen är en kostnad som du snabbt har igen, inte minst genom att du själv får möjlighet att fokusera på andra saker än administration. Det garanterar också att din redovisning blir korrekt utförd enligt rådande lagar och normer, så att du undviker potentiella skattesmällar och andra obehagliga överraskningar.

Många affärshändelser består av kund- och leverantörsfakturor. Vi upprättar kund- och leverantörsreskontra och kan även ta hand om betalningar och kundfaktureringar vid önskemål.

Låt oss hjälpa till och lägg din egen energi på det ditt företag gör bäst! I våra redovisningstjänster ingår:

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Kundreskontra inkl. betalningar
 • Leverantörsreskontra inkl. betalningar
 • Kontokortsavstämning
 • Utlägg
 • Periodisk avstämning
 • Periodisk rapportering

 Auktoriserade redovisningskonsulter

Redovisningsbyrån är auktoriserade redovisningskonsulter, vilket är en så kallad skyddad titel. Denna skyddade titel lanserades 2006 och erhålls av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

För att bli en auktoriserad redovisningskonsult krävs teoretiska kunskaper inom flera olika områden:

 • Redovisning
 • Beskattning
 • Juridik

Utöver detta måste man ha arbetat praktiskt som redovisningskonsult i minst fem år.

Som auktoriserad redovisningskonsult måste man arbeta enligt Reko - Svensk standard för redovisningstjänster. Detta regelverk finns till för att säkerställa att kvaliteten på redovisning och rapportering som levereras är av högsta kvalitet. När man som auktoriserad redovisningskonsult uppfyllt Reko-kraven kan detta bekräftas genom att man upprättar en så kallad bokslutsrapport till sin uppdragsgivare.

Auktoriserade redovisningskonsulter blir kvalitetskontrollerad minst var sjätte år. Dessutom genomgår man som auktoriserade redovisningskonsult löpande vidareutbildning.

Tystnadsplikt

Som revisor har man tystnadsplikt och det man får veta under arbetet hos en kund få inte föras vidare. Revisorns slutgiltiga revisionsberättelse är i princip det enda som utomstående får ta del av.

Undantag från denna tystnadsplikt finns dock, exempelvis på en årsstämma. Utöver detta måste revisorn lämna upplysningar under förundersökning i brottmål och är även skyldig att i vissa fall kontakta åklagare och anmäla misstanke om brott.