Redovisningsbyrå Stockholm

Redovisning och ekonomitjänster på dina villkor | 08 – 556 686 60

Omfattande utbud av
ekonomirelaterade tjänster

En trygg redovisningsbyrå i Stockholm

Välkommen till Global redovisning, vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vi kan hjälpa dig med t.ex. bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationsfrågor, skattefrågor, ekonomifrågor, nystart av företag, företagsöverlåtelser. Vi tar ett helhetsgrepp i bokföringsarbetet, det innebär att vi under arbetes gång har koll på bokslutsproblematik och deklarationsfrågor. Vi kan erbjuda dig bokföringsrapportering digitalt via e-post eller internet via Fortnox och BL Administration.

Kontakta oss via formuläret, maila oss direkt: [javascript protected email address] eller ring oss på telefonnummer: 08 – 556 686 60.

Kompetent hjälp med redovisningen

För att hantera ditt företags administration så effektivt som möjligt och garantera lönsamheten är det viktigt att ha tillgång till lämplig finansiell rådgivning och tjänster. De flesta små företag i Stockholm arbetar på en mycket konkurrensutsatt marknad och står ständigt inför utmaningen att förbättra lönsamheten och undvika obehagliga överraskningar på skatteområdet.

Med tillgång till en bra redovisningsbyrå i Stockholm frigör du tid för dig själv eller personalen att ägna tiden åt kärnverksamheten. Att ta hjälp av företagstjänster inom redovisning kan göra ditt företag mer lönsamt genom att minska personalkostnaderna och hitta kostnadsbesparingar baserade på expertråd.

Så fungerar redovisningen

Vi hanterar din löpande bokföring på ett effektivt sätt och ser till att den är korrekt utförd. Med en bra struktur blir redovisningen en kunskapsbank och utgör ett bra beslutsunderlag vid affärsmässiga vägval.  

Till stor del är dina affärshändelser förmodligen kund- och leverantörsfakturor. Där kan vi hjälpa dig genom att upprätta kund- och leverantörskontra och om så önskas även ta hand om betalningar och kundfakturering.

De tjänster vi erbjuder inom redovisning är följande: 

  • Löpande bokföring
  • Fakturering
  • Kundreskontra inkl. betalningar
  • Leverantörsreskontra inkl. betalningar
  • Kontokortsavstämning
  • Utlägg
  • Periodisk avstämning och rapportering


Hör gärna av dig om det är någon tjänst du saknar på listan. 

Korrekt redovisning ger bra beslutsunderlag 

Data som samlats in vid bokföringen används för att generera finansiella rapporter som kan presenteras på ett lättillgängligt sätt. Då blir det enklare att analysera och tolka resultatet och fatta rätt beslut. Genom att vara insatt i företagets ekonomiska status finns förutsättningarna på plats för att göra företaget mer lönsamt. Utan kunskap om redovisning riskerar ditt företag också att inte uppfylla lagar och normer, vilket kan resultera i dyra misstag.

Eftersom vi strävar efter att tillämpa fast prissättning får du som företagsledare även enkel överblick över vad administrationen kostar och kan sätta det i relation till den tid du själv kan ägna åt att öka vinsten i kärnverksamheten. 

Din redovisningsbyrå i Stockholm!