Redovisning och ekonomitjänster
på dina villkor

Bokföring - Bokslut - Årsredovisning - Deklaration

Redovisning och ekonomitjänster
på dina villkor

Bokföring - Bokslut - Årsredovisning - Deklaration

En trygg redovisningsbyrå i Stockholm

Välkommen till en redovisningsbyrå i Stockholm med full service inom ekonomi och lön. Vår ambition är att skapa ett långsiktigt samarbete med våra kunder, där vi erbjuder trygghet och kunskap för stora och små företag. Med vår långa erfarenhet kan vi skapa ett skräddarsytt arbetssätt som fungerar smidigt för dig och utvecklar ditt företag i rätt riktning.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom ekonomi och redovisning. Vi kan hjälpa dig med t.ex. bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationsfrågor, skattefrågor, ekonomifrågor, nystart av företag och företagsöverlåtelser. Vi riktar oss i första hand mot aktiebolag, men kan även erbjuda våra tjänster för handelsbolag och enskild firma. 

Vi tar ett helhetsgrepp i bokföringsarbetet, vilket innebär att vi under arbetets gång har kontinuerlig koll på bokslutsproblematik och deklarationsfrågor såsom skatt och moms. Vi kan erbjuda dig digital rapportering av löpande bokföring via e-post eller genom program som Fortnox.

Kontakta oss via formuläret så bokar vi in ett kostnadsfritt inledande möte där vi tillsammans tar fram en plan på hur vi bäst kan hjälpa dig med bokföringen.

Redovisningsbyrå Stockholm – detta kan vi hjälpa till med

 • Rådgivning och förberedelse i samband med att bilda företag.
 • Vi jobbar med allt från bokföring, kund- och leverantörsreskontra, momsdeklarationer, löner, arbetsgivardeklarationer samt bokslut och årsredovisning.
 • Inkomstdeklarationer för privatpersoner och aktiebolag.
 • Vi jobbar digitalt men även hantering via det klassiska pappersformatet.
 • Vi kan förbereda löneberäkningar/lönespecifikationer från en anställd och uppåt.
 • Vi hanterar gärna leverantörsbetalningar som går via betalfil till banken.

Kompetent hjälp med redovisningen

För att hantera ditt företags administration så effektivt som möjligt, samt förbättra chanserna för att din verksamhet ska bli lönsam, är det viktigt att skaffa en seriös och auktoriserad partner inom redovisning och finansiell rådgivning. De flesta små och medelstora företag i Stockholm arbetar på en mycket konkurrensutsatt marknad och står ständigt inför utmaningen att förbättra lönsamheten och undvika obehagliga överraskningar på skatteområdet.

Med tillgång till en bra redovisningsbyrå i Stockholm frigör du tid för dig själv eller personalen att ägna tiden åt kärnverksamheten. Att ta hjälp av företagstjänster inom redovisning kan göra ditt företag mer lönsamt genom att minska personalkostnaderna och hitta kostnadsbesparingar baserade på expertråd.

Så fungerar redovisningen

Vi hanterar din löpande bokföring och deklaration på ett effektivt sätt och ser till att den är korrekt utförd.

Med en bra struktur blir redovisningen en kunskapsbank och utgör ett bra beslutsunderlag vid affärsmässiga vägval.  

Till stor del är dina affärshändelser förmodligen kund- och leverantörsfakturor. Där kan vi hjälpa dig genom att upprätta kund- och leverantörsreskontra och – om du så önskar – kan vi även ta hand om betalningar och kundfakturering.

De tjänster vi erbjuder inom redovisning är följande: 

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Kundreskontra inklusive betalningar
 • Leverantörsreskontra inklusive betalningar
 • Kontokortsavstämning
 • Utlägg
 • Periodisk avstämning och rapportering
 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • inkomstdeklarationer
 • Skattedeklarationer
 • Kontrolluppgifter
 • Controlling
 • Ekonomiavdelning
 • Avstämningar
 • Löner

Hör gärna av dig om det är någon tjänst som du saknar på listan. 


Korrekt redovisning ger bra beslutsunderlag 

Utöver att se till att du lämnar korrekta och godkända uppgifter till Skatteverket hjälper vi även till med att ge dig en bra överblick över din och företagets ekonomi.

De data som samlas in vid bokföring kan vi använda för att generera finansiella rapporter som kan sedan ger underlag till presentationer på ett lättillgängliga sätt. Då blir det enkelt att analysera och tolka resultatet och sedan fatta rätt beslut.

Genom att du blir insatt i företagets ekonomiska status har du sedan förutsättningar att fatta rätta beslut för att göra företaget mer lönsamt. Om du skulle sakna kunskap om ekonomin i företaget kan du riskera att missa viktiga åtgärder för att uppfylla gällande lagar och föreskrifter, vilket kan resultera i dyra misstag.

Då vi erbjuder fast prissättning har du som företagsledare möjlighet att få en enkel överblick över vad administrationen kostar och kan sätta den i relation till den tid du istället kan ägna åt att öka vinsten i kärnverksamheten. 

Info om momsredovisning

Som redovisningsbyrå sköter vi ofta momsredovisningen åt våra företagskunder. Här berättar vi vad om gäller när det handlar om redovisning av moms.

Moms (mervärdesskatt) ska betalas på de allra flesta varor och tjänster. Egenföretagare måste betala och redovisa moms till staten. Detta sker genom Skatteverket. Alla egenföretagare måste således momsregistrera sig. När detta sker får företaget ett momsregistreringsnummer av myndigheten.

Ingående och utgående moms

Det finns två typer av moms, ingående och utgående. Den ingående betalas på det som företaget köper, den har du som företagare rätt att få tillbaka. Utgående moms är den mervärdesskatt som läggs på de varor och tjänster som säljs av ett företag.

Hur mycket moms betalar man? Det varierar beroende på vilka varor och tjänster det handlar om, men de tre momssatserna är 6, 12 och 25 procent. Den utgående momsen måste egenföretagaren redovisa till Skatteverket.

Mellanskillnaden, alltså skillnaden mellan ingående och utgående moms, ska redovisas till Skatteverket. Då får företaget antingen tillbaka pengar eller ska betala den skillnaden till myndigheten.

Det finns två sätt att redovisa moms på:

  • Bokslutsmetoden (kallas även kontantmetoden)
   Denna typ av momsredovisning får användas av företag som har mindre än tre miljoner kronor i omsättning. Metoden fungerar på följande sätt: företaget bokför momsen när betalningen sker från en kund eller när man själv betalar en faktura.
  • Faktureringsmetoden
   Denna metod måste användas av större företag med en omsättning på över tre miljoner per år. Den innebär att momsen bokförs vid två tillfällen, både när fakturan utfärdas och när betalningen sker.

Moms redovisas av företag i en så kallad momsdeklaration. I denna redovisas både ingående och utgående moms för varje redovisningsperiod. Även om ett företag inte har någon moms att deklarera så måste man rapportera in en momsdeklaration.

Straffavgift eller skönsbeskattning om momsen inte redovisas

Företag som inte redovisar moms kan drabbas antingen av en förseningsavgift eller bli skönsbeskattade.

En skönsbeskattning innebär att Skatteverket uppskattar underlaget och fastställer vilket belopp som företaget åläggs att betala i moms.

Hur ofta ska ett företag redovisa moms? Det varierar beroende på vilken redovisningsperiod som gäller för företaget. Det kan vara en gång i månaden, en gång i kvartalet eller en gång om året, beroende på hur stor företagets omsättning är.

Vill du veta mer om momsredovisning eller någon annan fråga som rör företagets bokföring? Välkommen att kontakta oss, vi är en redovisningsbyrå med stor erfarenhet av sådana frågor. 

Artiklar om redovisning

Här har vi samlat artiklar med tips och råd gällande redovisning, bokföring och relaterade frågor. Fullständigt arkiv finner du här!

RSS

Momsfri försäljning inom EU - så fungerar det

21 Aug 2023

EU är en tullfri union mellan europeiska länder vars syfte är att främja handeln länderna emellan. I och med att handeln blivit enklare som en följd av internet och att man idag kan göra affärer över hela Europa - och resten av världen - på ett smidigare sätt så finns också många frågor. Numera är [...]


Förlängt räkenskapsår - så fungerar det

1 Jun 2023

För den som har enskild firma gäller att ett räkenskapsår, det vill säga den period som man bokför, deklarerar och betalar skatt för, ska vara det aktuella kalenderåret. Alltså starta den 1:a januari och sluta den 31:a december. Dock startar ju de flesta nystartade företag inte upp sin verksamhet just den första januari. När man [...]


Kan man använda kontoutdrag för redovisning?

14 Feb 2023

Visst kan kontoutdrag kan användas för bokföring. Kontoutdrag ger en detaljerad redogörelse för din ekonomiska verksamhet och kan hjälpa dig att få en inblick i hur ditt företag presterar ekonomiskt. Genom att använda kontoutdrag för redovisning kan du lättare spåra inkomster och utgifter, identifiera eventuella problem eller avvikelser och fatta välgrundade beslut om din ekonomi. [...]


Hur går en skatterevision till?

16 Oct 2022

Varje år genomför Skatteverket en stor mängd skatterevisioner. En sådan kan omfatta en rad olika juridiska personer: privatpersoner, aktiebolag och andra företag, föreningar och stiftelser. En skatterevision kan ha mycket olika omfattning från fall till fall. Det kan handla om en riktad revision där myndigheten tittar på specifika omständigheter i verksamheten eller omfatta hela den [...]


Vad är en huvudbok?

14 Jul 2022

Ett ofta förekommande begrepp i ekonomiska sammanhang är huvudbok. Här berättar vi mer om vad en huvudbok är. Kort och gott kan man säga att en huvudbok är en lista över ett företags affärshändelser som är presenterade i systematisk ordning. Det betyder att händelserna är sorterade efter konto. Alla affärshändelser måste registreras löpande Huvudbok och [...]


Din redovisningsbyrå i Stockholm