Redovisning

Att ta in experthjälp med redovisningen är en kostnad som du snabbt har igen, inte minst genom att du själv får möjlighet att fokusera på andra saker än administration. Det garanterar också att din redovisning blir korrekt utförd enligt rådande lagar och normer, så att du undviker potentiella skattesmällar och andra obehagliga överraskningar.

Många affärshändelser består av kund- och leverantörsfakturor. Vi upprättar kund- och leverantörsreskontra och kan även ta hand om betalningar och kundfaktureringar vid önskemål.

Låt oss hjälpa till och lägg din egen energi på det ditt företag gör bäst! I våra redovisningstjänster ingår:

  • Löpande bokföring
  • Fakturering
  • Kundreskontra inkl. betalningar
  • Leverantörsreskontra inkl. betalningar
  • Kontokortsavstämning
  • Utlägg
  • Avstämningar och rapportering

Redovisningskonsulter har tystnadsplikt

Som redovisningskonsult har man tystnadsplikt och det man får veta under arbetet hos en kund få inte föras vidare. Den slutgiltiga revisionsberättelsen är i princip det enda som utomstående får ta del av.

Undantag från denna tystnadsplikt finns dock, exempelvis på en årsstämma. Utöver detta måste redovisningskonsulten lämna upplysningar under förundersökning i brottmål och är även skyldig att i vissa fall kontakta åklagare och anmäla misstanke om brott. 

Låt oss ta hand företagets redovisning!