Momsfri försäljning inom EU - så fungerar det

EU är en tullfri union mellan europeiska länder vars syfte är att främja handeln länderna emellan.

I och med att handeln blivit enklare som en följd av internet och att man idag kan göra affärer över hela Europa - och resten av världen - på ett smidigare sätt så finns också många frågor.

Numera är det inte enbart större drakar som agerar på den internationella scenen - även mindre svenska företag kan bedriva en stor del av sin handel med partners i andra länder. Vad gäller då med moms?

Finns det momsfri försäljning inom EU?

Huvudregeln är att du ska ta ut moms på varor som du säljer inom EU. Det finns emellertid vissa förutsättningar som gör försäljningen momsfri och där köparen är den som redovisar momsen i fråga i sitt eget land.

För att en momsfri försäljning inom EU ska gälla så krävs det att följande alternativ är uppfyllda.

Köparen ska vara en beskattningsbar person - läs, ett företag - i ett annat land. Detsamma gäller om det handlar om en juridisk person som är registrerad för moms i ett EU-land och har ett VAT-nummer. Vat-nummer är i sin tur ett momsregistreringsnummer.

Vidare så ska köparens verksamhet gynnas av inköpet. Det vill säga: den produkt du säljer ska vara avsedd för köparens egna verksamhet. Varan eller produkten i fråga ska också transporteras från Sverige till landet i fråga. Det viktiga är att du som säljare kan visa att köparen är registrerad för moms i det andra landet samt att du har VAT-numret som ska fyllas i den faktura du skickar.

Hur registreras en momsfri försäljning?

Om du har sålt en vara utan moms till ett företag i ett annat land så ska detta redovisas i din momsdeklaration. Det finns även uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning i samband med redovisningen. Det är köparen som ska redovisa momsen i sitt hemland, men du som säljare behöver trots detta även du göra vissa saker. Bland annat så måste du lämna uppgifter om varuförsäljningen i din deklaration - det gör du genom att, i ruta 35, fylla i värdet av den vara du sålt.

Sker transporten av din vara genom ett transportbolag så är det också något som underlättar redovisningen. Där kan du med enkla medel påvisa att affären genomförts och att varan har skickats från plats A - Sverige - till plats B - det andra EU-landet.

Om du gjort affärer med en köpare som själv ordnat med transport så är det viktigt att du begär ett kvitto - eller en kopia - av transporthandlingen. Om du skulle leverera varan eller om köparen skulle hämta densamma i Sverige så ska det finnas handlingar som styrker detta för att försäljningen ska kunna räknas som momsfri.

Ska jag betala moms som köpare?

Om det motsatta sker - att du köper en produkt till din verksamhet från ett annat land inom EU. Vad gäller då - är det du som köpare som ska betala momsen eller är det säljaren som gör det? Och: till vilken sats i så fall?

Här gäller det motsatta. Du som köpare är den som betalar momsen och du gör detta enligt vår svenska sats. För att genomföra köpet så måste du uppge ditt VAT-nummer. Detta finner du i ditt registerutdrag som i sin tur går att hitta genom att du loggar in på Mina Sidor på Skatteverket.

Vi är experter på redovisning!21 Aug 2023