Hur ofta ska man redovisa moms som enskild firma?

Hur ofta ska man egentligen redovisa moms om man driver sin verksamhet som enskild firma? Som enskild firma har man lite större valfrihet gällande redovisningen av moms än vad man har som exempelvis ett aktiebolag. Man ska emellertid vara medveten om att den egna omsättningen i allra högsta grad styr denna frihet.

Omsätter man under en miljon kronor så kan man välja att redovisa sin moms en gång per år eller kvartalsvis. Om man däremot omsätter över en miljon kronor så ska momsen redovisas varje kvartal - eller månadsvis; om det handlar om en omsättning under 40 miljoner kronor. Omsätter man som enskild firma över 40 miljoner kronor så måste man rapportera momsen varje månad.

Ser man till en enskild firma vars omsättning ligger under en miljon så kan man alltså välja mellan att årligen redovisa eller göra detta varje kvartal. Väljer man att årligen redovisa momsen så ska detta ske den tolfte månaden efter den aktuella månad som ska redovisas. De flesta väljer att redovisa momsen kvartalsvis.

Varför ser reglerna annorlunda ut?

Reglerna ser annorlunda ut beroende på omsättningen och gör så av medvetna skäl. Dels så vill man från statens sida underlätta för mindre företag. Det finns alltid en risk i att man inte vågar starta upp nya verksamheter om bokföring- och administrativa frågor är - upplevs - för krångliga. Dels så handlar det även om att många mindre företag de facto upplever att det är svårt att sköta det administrativa.

Skulle man vara tvungen att redovisa sin moms varje månad så skulle detta stjäla kraft och resurser från den huvudsakliga sysslan. Därför är upplägget med årlig- eller kvartalsvis redovisning en bra lösning.

Ett annat skäl till varför reglerna ser annorlunda ut är att man riskerar mindre från statens sida genom detta. I och med att det handlar om relativt små belopp så tar man inte lika stora risker.

Kan man ändra sig gällande intervallen för momsredovisning?

Ja, det är fullt möjligt att ändra. Upplever man som mindre företag att det är jobbigt att redovisa momsen exempelvis kvartalsvis så kan man välja att ändra detta till en årlig redovisning. Det sker enklast virtuellt där man loggar in på Verksamt.se och fyller i en blankett angående ändring av moms.

Här ska vi dock även nämna att det inte går att ändra hur som helst. Byter du exempelvis upplägg till en mer frekvent - kvartalsvis - redovisning så kan du inte byta tillbaka till en årlig redovisning förrän efter att 24 månader passerat. Man bör alltså vara säker på att det val man gör är rätt och verkligen söka efter det upplägg som bäst passar den egna verksamheten gällande sin redovisning av moms.

Vad är det som ska redovisas egentligen?

Vi tar det viktigaste sist: vilka uppgifter ska man lämna i samband med sin momsdeklaration? Det enkla är att man ser över den egna bokföringen och hämtar sina uppgifter från denna gällande momsen.

Det handlar bland annat då om att du ska lämna uppgifter om din försäljning. Du ska även visa både utgående- och ingående moms. Utgående är moms på de varor du sålt och ingående är moms på det du köpt in. Mellanskillnaden mellan dessa avgör om du ska få tillbaka pengar eller om du ska betala in mer.

Finns det någon osäkerhet så finns det alltid hjälp att få. Det viktiga är att: A) momsen alltid redovisas i tid och enligt de intervaller man valt som enskild firma och B) att man inte upplever att den tar kraft och ork från den verksamhet man bedriver.

Om så är fallet så bör man ta professionell hjälp av en redovisningsbyrå. Det ska inte ligga ett ok över dig: det ska vara roligt och lustfyllt att driva eget.

Vi är experter på redovisning!
18 Jan 2022