Förlängt räkenskapsår - så fungerar det

För den som har enskild firma gäller att ett räkenskapsår, det vill säga den period som man bokför, deklarerar och betalar skatt för, ska vara det aktuella kalenderåret.

Alltså starta den 1:a januari och sluta den 31:a december. Dock startar ju de flesta nystartade företag inte upp sin verksamhet just den första januari. När man startar verksamheten beror på när man blir godkänd för näringsverksamhet och blir skatt- och momsskyldig.

”Om du ska välja förkortat eller förlängt räkenskapsår är i mångt och mycket upp till dig, men har också att göra med när på året du startar verksamheten”

Som nystartad företagare har du då två val: Du kan antingen välja att ditt första räkenskapsår ska vara förkortat, det vill säga sluta den 31:a december nuvarande år, eller förlängt, och sluta den 31:a december nästföljande år. Om du ska välja förkortat eller förlängt räkenskapsår är i mångt och mycket upp till dig, men har också att göra med när på året du startar verksamheten.

Högst 18 månader

Om du startar ditt företag före den första juli så kan du inte välja ett förlängt räkenskapsår.

Anledningen är att det förlängda räkenskapsåret inte får vara längre än 18 månader. Förlängt räkenskapsår är alltså bara ett alternativ om ditt företag startar under årets andra halva.

Ett förkortat räkenskapsår kan du däremot alltid välja, men ju senare på året du startar företaget, desto kortare blir ju då ditt räkenskapsår. De flesta företagare brukar välja att förlänga det första räkenskapsåret om de har möjlighet. Det ger dem tid att komma igång med verksamheten innan de måste börja fundera över bokslut och deklarationer, och har man tänkt att anlita en revisionsbyrå så sparar man ju in den kostnaden det första året.

Preliminärskatt under år två

Som företagare ska du alltid betala preliminärskatt.

Det första årets preliminärskatt baseras på din förväntade vinst under det första räkenskapsåret, som du anger i din ansökan om att starta företag. Om du förlänger ditt första räkenskapsår så brukar Skatteverket besluta att du ska börja betala preliminärskatten i februari år två. Preliminärskatten är dock för hela räkenskapsåret, så om du startat verksamheten i augusti ska du alltså betala 17 månaders preliminärskatt utslaget på tolv inbetalningar, så se till att inte överskatta vinsterna det första året!

Förkortat verksamhetsår har också sina fördelar

Om du startar din verksamhet under första halvan av året så kan du inte förlänga ditt första räkenskapsår.

Men i gengäld får du ett lite mindre underlag att göra bokslut på, och du kan se ditt första korta räkenskapsår som en ”övning” i bokföring och deklaration. Ett förlängt räkenskapsår innebär ett ganska digert första bokslut, som kan kännas svårt om man är nystartad företagare och inte tar hjälp av en revisionsbyrå.

Vi är experter på redovisning!
1 Jun 2023