Hur går en skatterevision till?

Varje år genomför Skatteverket en stor mängd skatterevisioner. En sådan kan omfatta en rad olika juridiska personer: privatpersoner, aktiebolag och andra företag, föreningar och stiftelser.
En skatterevision kan ha mycket olika omfattning från fall till fall. Det kan handla om en riktad revision där myndigheten tittar på specifika omständigheter i verksamheten eller omfatta hela den skattskyldiges verksamhet.

Om ett företag eller en privatperson blir föremål för en skatterevision innebär det inte att vederbörande har gjort något fel i samband med deklarationen. Det är inte ovanligt att en skatterevision avslutas utan att några felaktigheter noterats.

Hur går en skatterevision normalt till?

Skatteverket har beslutat sig för att genomföra en skatterevision. Först skickas ett meddelande ut till personen eller företaget som ska granskas, Där framgår bland annat hur många personer det är som ska utföra revisionen. Det är ofta två personer, men kan i vissa fall vara fler.

Det är lämpligt att redan vid ett tidigt stadium upprätta en kontakt och boka in ett möte med handläggarna. Om man inte gör så kommer handläggarna själva höra av sig för att boka in en tid. Vi rekommenderar även att du kontaktar din revisor eller redovisningskonsult så tidigt som möjligt i revisionsprocessen.

Handläggaren kommer på besök

På överenskommen tid får man ett besök från handläggarna som ska hantera din revision. Det sker oftast i företagets lokaler eller hos redovisningskonsulten eller på någon annan lämplig plats.

Första mötet går mycket ut på att handläggare berättar vad revisionen kommer att gå ut på och vilka handlingar och annat material de behöver ha tillgång till. Rådet till den som ska utsättas för en skatterevision är att alltid vara så tillmötesgående som möjligt.

I de flesta fall tar handläggarna med sig materialet och bearbetar detta i sina egna lokaler. Men det finns även tillfällen då handläggarna tycker att det är mer lämpligt och praktiskt att göra det i det aktuella företagets lokaler.

Inget ovanligt med en skatterevision

När handläggarna är färdiga med skatterevisionen upprättas ett så kallad övervägande om ev omprövningar som kan bli aktuella. Det är inget konstigt att det kommer fram saker som Skatteverket vill ändra och oftast ingen anledning till oro.

Om det är något du är tveksam till – kontakta en skattejurist! Det är viktigt att bemöta myndighetens förslag till beslut så tidigt som möjligt för att bevaka dina egna intressen. Kontakta någon så snabbt som möjligt så fort det har uppstått problem

När svarstiden om eventuella förändringar är slut tar Skatteverket beslut om de ändringar man anser vara korrekta. När Skatteverket har tagit beslut om ändringar har du 30 dagar på dig att betala in pengarna.

Rätt att överklaga Skatteverkets beslut

Skatteverkets beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. I samband med detta begär man anstånd med betalningen av påförda skatter. Anståndet gäller tills rätten har tagit sitt beslut.
Innan du överklagar rekommenderar vi att du anlitar en sakkunnig på skatter som för din talan i rätten.

Vi är experter på redovisning!
16 Oct 2022