Ange pris med eller utan moms?

Moms, mervärdesskatt på varor och tjänster, är i regel inget som privatpersoner behöver fundera på. Som företagare är det däremot något man hela tiden måste hålla koll på när man sköter sin bokföring.

Därför blir det ibland tokigt när exempelvis en hantverkare ska redovisa ett pris i en offert och struntar i att ange priset inklusive moms. När slutnotan sedan skickas, med momsen inräknad, är det inte ovanligt att man får en chockad kund och en anmälan till ARN på halsen.

I prisinformationslagen står det klart och tydligt att företag är skyldiga att lämna korrekt och tydlig prisinformation om sina tjänster eller produkter. I detta ingår att moms ska vara inräknat i det angivna priset. För en privatperson är priset exklusive moms aldrig intressant, eftersom hen alltid kommer att behöva betala moms i slutändan. Om man av någon anledning vill ange priset utan moms ska det klart och tydligt stå att moms tillkommer. Man bör dessutom försäkra sig om att kunden verkligen förstått att det är så det ligger till.

Ange alltid pris inklusive moms

Vill du som företagare vara helt säker på att undvika missförstånd och konflikter ska du alltid klart och tydligt ange priset inklusive moms i dina offerter. Du bör även vara tydlig med andra kostnader som kan tillkomma, till exempel administrationsavgifter, framkörningsavgifter och så vidare. Ju närmare det faktiska slutpriset du befinner dig i offerten desto bättre. Det kommer i längden att gynna dig, eftersom du slipper bråk om fakturor och segdragna ärenden hos ARN.

Kundens synvinkel

En företagare är van att hålla reda på ingående och utgående moms. När man tänker pris på de varor och tjänster man tillhandahåller så är det priset exklusive moms man utgår ifrån, eftersom detta är det faktiska beloppet man får in till företaget. Men en privatperson kommer alltid att betala ett högre pris än så, eftersom moms måste läggas på alla varor och tjänster. Vill man tillhandahålla en så smidig och trygg tjänst som möjligt till sina kunder så ska man alltid försöka göra det så lätt som möjligt för dem att skapa sig en bra bild av det faktiska priset.

Visst kan det som företagare vara lockande att skriva priset utan moms, det är ju det belopp man faktiskt vill ha för tjänsten. Men detta är inte bara vilseledande för kunden, det strider dessutom mot prisinformationslagen. Anger man inte priset inklusive moms på offerten måste man åtminstone klart och tydligt skriva att moms tillkommer, annars kan kunden bestrida fakturan hos ARN och slippa betala momsen, som då blir företagets kostnad istället.

Vi är experter på redovisning!
10 Mar 2021