Avdrag för kontor i hemmet – en guide

Är du egenföretagare och använder en del av hemmet som kontor? Då kan du, under vissa förutsättningar, ha rätt att göra avdrag för dina kostnader.

Detta gäller för dig som vill göra avdrag för kontor i hemmet

Den som driver ett företag och är tvungen att använda en del av sitt hem som kontor har nästan alltid rätt att dra av en del av sina boendekostnader i deklarationen. Enklast är att använda ett schablonavdrag, men för det krävs att man har arbetat hemma ett visst antal timmar under året. Om du tar hjälp med bokföringen av en redovisningsbyrå så räcker det att du fyller i hur stort ditt arbetsrum är och vad din månadskostnad är för boendet, så sköter vi resten.

”Tänk på att det här är vad som gäller för egenföretagare. Om du är anställd och har jobbat en del av tiden hemma så råder helt andra förutsättningar och det är generellt ganska svårt att få igenom avdrag för hemmakontor genom sin tjänst”

Vill du dra av en del av kostnaderna för ditt kontor i hemmet, så kommer här en kort genomgång av vad som gäller. Tänk på att det här är vad som gäller för egenföretagare. Om du är anställd och har jobbat en del av tiden hemma så råder helt andra förutsättningar och det är generellt ganska svårt att få igenom avdrag för hemmakontor genom sin tjänst.

Kriterier för att kunna räkna en del av hemmet som kontor

För det första måste det vara motiverat att du jobbar hemifrån. Du kan inte ha en annan lokal för verksamheten som du betalar för och drar av från inkomsterna, och samtidigt dra av för kontor i hemmet. Hemarbetet ska alltså inte kunna ses som en bekvämlighet utan som en ren nödvändighet.

Dessutom måste det rum som används som kontor eller arbetsplats vara inrett för ändamålet, och ska inte kunna räknas som en del av boendeytan. Några exempel är en läkarmottagning, en snickarverkstad eller en musikstudio. Slutligen ska bostaden vara större än vad den hade behövt vara om du inte hade haft kontor i hemmet.

Schablonavdrag – enklaste avdraget

Om du har arbetat i ditt hemmakontor mer än 800 timmar på ett år har du rätt att göra ett schablonavdrag. 800 timmar motsvarar ungefär två arbetsdagar i veckan. Schablonavdraget är på 4000 kronor per år om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Om du äger fastigheten du bor i, till exempel en villa, så är schablonavdraget 2000 kronor per år.

Observera att du inte rätt att göra några andra avdrag för till exempel värme och vatten utöver schablonavdraget, utan allt räknas in i den fasta summan.

Avdrag i procent av bostadsytan

Om du inte jobbat 800 timmar på ett år i hemkontoret har du ändå rätt att dra av en del av dina kostnader för hyra, el, värme och vatten. Hur mycket du kan dra av motsvaras av procenten av bostadsytan. Om ditt kontor upptar 10% av den totala bostadsytan kan du alltså dra av 10% av ovan nämnda kostnader.

Bor du i en bostadsrätt kan du i stället för en del av hyran dra av en del av avgiften till bostadsrättsföreningen. Observera att ovanstående endast gäller om du uppfyller de kriterier som nämnts avseende nödvändighet, inredning och så vidare.

Vi är experter på redovisning!
24 Nov 2020