Avdrag för resor - så fungerar det

Avdrag för resor i deklarationer tillhör de vanligaste i Sverige. Tyvärr gör många fel, vilket kostar samhället pengar. Så när det gäller avdrag för resor - så här fungerar det:

Varje år försöker runt 900 000 svenskar göra avdrag för jobbresor i sin deklaration. Avdragen motsvarar över fem miljarder kronor! Skatteverkets siffror visar att många som skriver in avdraget i sin deklaration gör fel så att avdragen blir ogiltiga. Det handlar oftast om att resorna inte lever upp till kraven för avdraget. De felaktiga avdragen motsvarar 1,8 miljarder kronor, så det är inte småpengar vi pratar om!

Här under kan du läsa vad som gäller för avdrag kring olika resesätt. Olika krav ställs beroende på om du reser kollektivt eller till exempel med privat bil.

När du ansöker om avdrag får du räkna med att du ska kunna bevisa att du rest. Du ska alltså kunna uppvisa kvitton eller andra dokument som kan visa hur mycket du betalat för resorna till jobbet.

Det betyder inte att du behöver skicka in kvitton eller annat underlag samtidigt som du lämnar in själva deklarationen. Men du kan behöva visa för myndigheten att du har kvitton senare. Skatteverket kan alltså be att få se underlag i efterhand.

Krav för dig som reser kollektivt

Buss, tåg, färja eller spårvagn. För att överhuvudtaget ha rätt till avdrag för resor med kollektivtrafiken måste det vara minst ett par kilometer mellan din bostad och din arbetsplats där du jobbar. Det har ju många, men kostnaden måste också överskrida 11 000 kronor.

Enligt Skatteverkets regler kan du inte få avdrag på skatten för ett årskort som du köpt i förskott och använt året efter. Då får däremot göra avdrag för den kostnaden året därpå. Du får alltså göra avdrag för det år då du rest med kortet.

För dig som inte kan resa kollektivt

På en del sträckor går det helt enkelt inte att åka buss, tåg, spårvagn eller annan kollektivtrafik. När det saknas kollektivtrafik på sträckan mellan bostad och arbete kan du få göra giltigt avdrag för de arbetsresor du gör till och från arbetet med egen bil. Sträckan du reser måste självklart fortfarande leva upp till Skatteverkets krav på avstånd.

För dig som kör själv

Bil, motorcykel eller moped. För att göra avdrag för jobbresor med dessa färdmedel (och jämförbara) krävs att avståndet mellan ditt jobb och din bostad är minst fem kilometer. Du måste mäta avståndet den kortaste sträckan som är möjlig att köra. Det gills alltså inte att bara utgå från den väg du helst kör.

Du behöver också visa att du tjänar tid på att välja ditt eget fordon jämfört med befintlig kollektivtrafik. Du ska tjäna minst ett par timmars tid per dag för att ha rätt till avdrag.

När du beräknar tiden måste du kalkylera in också den tid det tar att gå till parkeringsplatsen respektive busskuren.

Tar du bilen mellan bostad och jobbet för att till exempel hämta eller lämna barn i skola eller omsorg? Den sträckan räknas inte. Du måste alltså räkna bort den sträcka som handlar om dina privata ärenden för att skjutsa barn till och från skolan.

Förstaklassbiljett funkar inte

Du som behöver flyga i jobbet för att ta dig mellan hem och den plats där du ska arbeta får göra avdrag för det billigaste färdsättet. Gör du avdrag för en jobbresa där du rest med flyg får du bara göra avdrag för det nödvändiga. Det är inte okej att göra avdrag för första klassbiljett.

Vi är experter på redovisning!
2 Mar 2020