Avdrag som egenföretagare ofta missar

När man driver ett företag har man som bekant rätt att göra avdrag för alla utgifter som krävs för att kunna skapa inkomster till företaget.

Att lära sig vilka avdrag som är okej att göra som företagare, och vilka som inte är det, är en stor del av att lära sig driva ett företag så effektivt och lönsamt. Den som har hjälp av en redovisningsbyrå kan få tips och råd därifrån på vad som fungerar, men det är bra att också lära sig själv och få ett hum om hur Skatteverket tänker när de godkänner och nekar avdrag.

”Det är inget fel att vara lite kreativ med avdragen – så länge du på ett trovärdigt sätt kan motivera inköpet för dig själv så kommer du antagligen inte ha några problem att övertyga Skatteverket heller”

Det är ganska vanligt att framför allt nya företagare missar saker som de skulle kunnat dra av. Ofta handlar det om mindre inköp som man kanske ändå skulle gjort om man inte haft företag. Men om du till exempel har ett hemmakontor och köper en ny skrivare så kan du dra av den, även om du kanske inte enbart använder den i jobbet, Köper du en bok du är sugen på att läsa, men som också har koppling till ditt verksamhetsområde, så kan du dra av den.

Det är inget fel att vara lite kreativ med avdragen – så länge du på ett trovärdigt sätt kan motivera inköpet för dig själv så kommer du antagligen inte ha några problem att övertyga Skatteverket heller. Men var ärlig mot dig själv, och är du osäker, kolla med din redovisningsbyrå om du har någon, eller använd ett avdragslexikon, till exempel det på Skatteverkets hemsida.

Kontorsmaterial kan alltid dras av

Som nämndes ovan handlar det alltså om att dra av utgifter som är till för att kunna dra in pengar till företaget. I Inkomstskattelagen (kap 16) formuleras detta på följande vis: ”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster till företaget ska dras av som kostnad”. Vad är då detta för utgifter? Ja, till att börja med är det allt som behövs för att driva ett företag, kontorsmaterial, en dator, skrivare och andra förbrukningsvaror. Detta är något som alla företagare oavsett verksamhetsområde kan dra av utan att Skatteverket kommer med invändningar. Trots det är detta något som företagare ofta missar. Det kanske känns futtigt att bokföra en påse gem, men tänk alltid att ”många bäckar små...”.

Kom inte efter med bokföringen

Här kommer vi osökt in på en annan aspekt av att göra avdrag, nämligen att sköta bokföringen löpande. Detta är något du är tvungen att göra som företagare, men som många småföretagare ändå slarvar med. Och har man en massa kvitton på en massa olika platser så är det mycket lätt hänt att man glömmer att göra avdrag för vissa inköp, trots att man lätt hade kunnat göra det.

Se därför alltid till att tejpa in kvittot i en pärm och skriv in inköpet i din löpande bokföring direkt. Det tar bara någon minut och du slipper besväret av att ha en jättehög med inköp som du måste ta itu med i slutet av året.

Andra avdrag du inte får missa

Generellt gäller att alla inköp som du kan koppla till din verksamhet kan dras av. Till detta hör till exempel fortbildning, inspiration, representation, resor och annat. Här radar vi upp några vanliga inköp som företagare ofta missar.

 • Böcker och tidningar
  Du kan alltid dra av så kallad facklitteratur, vilket kan vara både böcker och tidningar osm har koppling till din bransch, eller till företagande i allmänhet.

 • Dator och skrivare
  Förut gällde mer komplicerade regler kring datorinköp, men numera kan du om du köper en dator dra av hela summan direkt. Även skrivare och annan elektronisk utrustning som behövs för att driva företaget kan dras av, något som många glömmer.

 • Kontor hemma
  Har du inrett en arbetsplats hemma, och den bostadsytan inte används till något annan än din företagsverksamhet, så kan du dra av den, antingen genom ett schablonavdrag eller genom att dra av en procent på boendekostnaden.

 • Taxiresor
  Reser du till eller från ett jobb med taxi kan du dra av den kostnaden, om du inte kunnat åka billigare med något annat färdmedel. Så om du till exempel har tung utrustning som behöver fraktas, och du inte har bil, så är taxiresan motiverad och du kan dra av den.

 • Pensionssparande
  Du har alltid rätt att dra av pensionssparande när du driver eget företag.

 • Utbildning
  Går du en kurs eller en utbildning så kan du dra av kostnaden för den, om den på något sätt kan kopplas till ditt verksamhetsområde eller till företagande i allmänhet. Det gäller även onlinekurser och liknande, samt alla former av kurslitteratur.

Vi är experter på redovisning!
10 Dec 2019