Har ditt företag god likviditet? Så här mäter du

Likviditet är ett viktigt begrepp att hålla reda på som företagare. God likviditet är en förutsättning för att kunder och fordringsägare ska lita på ett företag, och på sikt är det också en förutsättning för att företaget ska överleva. Här berättar vi mer om vad likviditet innebär och hur du själv kan räkna ut ditt företags likviditet.

Vad är likviditet?

Likviditet är ett sätt att mäta ett företags kortsiktiga betalningsförmåga, det vill säga vilken buffert man har för att kunna betala väntade och oväntade utgifter. De likvida medel ett företag förfogar över är de medel som är eller som på kort tid kan förvandlas till kontanter och användas för att betala skulder, räntor och fordringar.

Ett företag måste hela tiden ha en tillräckligt god likviditet för att kunna betala sina skulder. Men att ha för mycket likvida medel kan också vara negativt. Att ha mer pengar i företagets kassa än vad som behövs gör bara att de samlas på hög utan att ge någon högre avkastning än räntan på sparkontot. Då är det bättre att investera pengarna i något som ger högre avkastning, eller att ge utdelning till aktieägarna. Detta sätt att jämka likviditeten brukar kallas för likviditetsoptimering, och det är mycket vanligt att företag har en strategi för att optimera sin likviditet.

Så här mäter du ditt företags likviditet

Det är enkelt att mäta ditt företags likviditet. I slutändan handlar det ju om att hela tiden ha mer pengar tillgängligt än vad du har utgifter den närmaste tiden. Vill du ha ett mer exakt mått på likviditeten kan du dividera tillgångarna (exklusive eventuellt varulager och utestående fordringar) med utgifterna. Om tillgångarna är lika stora som utgifterna så hamnar du på siffran 1, vilket är det lägsta talet du bör ha.

Ovanstående sätt att räkna, där man bortser från värdet på de eventuella varor man har i lager, kallas kassalikviditet och är en bra mätmetod för tjänsteföretag. Om du däremot driver en butik eller e-handel kan du istället räkna på din balanslikviditet, det vill säga dina tillgångar inklusive varulager, och dividera med utgifterna. Du bör då hamna på ett tal som är 2 eller högre för att anses ha god likviditet.

Knep för att öka likviditeten

Om du märker att din likviditet är för låg finns det flera sätt att öka den. För det första ska du försöka minska dina löpande utgifter. Kanske kan du få förmånligare ränta hos banken, eller ett bättre pris från din grossist? Gör dig av med alla löpande utgifter som inte är direkt nödvändiga för att driva företaget.

Att sälja tillgångar, hitta investerare eller att ta ett lån är andra sätt att få in likvida medel till företaget. Se bara till att räkna på hur mycket dina utgifter kommer att öka genom ett lån och ställ det i relation till hur du tror att företagets intäkter kommer att se ut i framtiden.

Har du frågor om likviditet, eller vill ha hjälp med att genomföra en likviditetsoptimering, är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Vi är experter på redovisning!
1 Feb 2021