Momsbefriade verksamheter

30 000 kronor. Tjänar du mindre än så på din försäljning kan du tillhöra dem som slipper betala moms för din verksamhet. Men det är inte helt säkert.

För att tillhöra momsbefriade verksamheter här i Sverige går det alltså en gräns vid 30 000 kronor. Räknar du själv med att din försäljning inte kommer dra in mer pengar än så, är du troligen befriad från att redovisa moms till myndigheten Skatteverket. Det här gäller ifall du enbart säljer tjänster och varor här i Sverige. Du behöver då inte registrera dig för att betala någon moms. Företag som tjänar mer ska däremot betala in både skatt och moms till myndigheten.

Många tycker att det är krångligt att förstå hur moms fungerar och det begrepp de flesta undrar över är vad “beskattningsunderlag” egentligen innebär. Med det begreppet syftar man på den summa som momsen läggs på.

Håll koll på olika momssatser

Skatteverkets egna exempel är hyfsat lätta att förstå och utgår från olika momssatser.

Den vanligaste momsen är på 25 procent. Kostar en vara i grunden 10 kronor lägger ju försäljaren på 25 procents moms som staten ska ha. Varan kostar då 12 kronor och 50 öre i butik. De 2 kronorna och 50-öringen ska då betalas in som moms av försäljaren till staten genom Skatteverket.

Men om vi nu tänker att det är du som är försäljaren och du är momsbefriad.Enligt myndigheten betyder det att du som säljer varor och tjänster där det är 25 procents moms, kan tjäna 37 500 kronor utan att vara skyldig att betala moms när du är momsbefriad.

Om skattesatsen istället ligger på 12 procent kan du ha en försäljning på dina varor och tjänster för maximalt 33 600 kronor.

Säljer du tjänster där det är 6 procents moms blir totalbeloppet 31 800 kronor, enligt Skatteverkets beräkningar.

Då ska du betala moms!

Om du redan vet med dig att dina intäkter kommer att gå över 30 000 kronor ska du registera dig hos Skatteverket och betala moms.

Om du är frivilligt skatteskyldig för inkomst du fått genom att hyra ut lokal, försäljning av så kallat investeringsguld eller om du säljer konstverk ska du också betala moms.

Befrielsen från att betala moms är frivillig, det betyder att du själv ändå kan välja att betala moms om du vill det.

Reglerna mellan EU-länder

Momsbefrielse gäller bara om du är etablerad som försäljare i Sverige och enbart säljer inom landets gränser.

Om du köper in (importerar) tjänster och varor från länder utanför EU måste du betala moms.

När du köper in varor från något annat land inom EU är du bara befriad till en viss gräns. Den går vid 90 000 kronor. Det betyder alltså att om du köper in varor eller tjänster för mer pengar än så ska du betala moms.

Men det finns undantag. I fall säljaren är momsbefriad är du också det. Du måste dock rapportera in att du handlat. Du registrerar dig då hos Skatteverket men behöver inte betala om du lever upp till kraven för att vara befriad.

Kom ihåg! I ett företag ska ingående och utgående moms kvittas mot varandra. Du som vill vara befriad från moms kan då i regel inte heller göra avdrag för den moms du betalar när du köper varor och tjänster av andra.

Vi är experter på redovisning!
1 Apr 2020