Nya regler för EU-moms

Sedan den första Juli så gäller nya regler för Eu-moms och för många svenska företag kommer detta att innebära en omställning. I synnerhet för de som driver E-handel och som har andra EU-länder som köpare. Där kommer det att märkas skillnader och där finns det vissa saker att tänka på.

Först och främst så har de nya reglerna för moms presenterats med några tydliga syften. Ett sådant är att stärka konkurrensen. Ett annat handlar om att förenkla för företag inom E-handel. Det tredje skälet till de nya reglerna handlar om att förenkla processen med moms inom EU. Genom de nya reglerna så ska man som exempelvis ett svenskt företag debitera köparlandets moms på fakturan - detta förutsatt att man som företag har en försäljnings om överskrider ett visst belopp. Detta belopp ligger på 10.000 Euro, något som innebär 99.680 svenska kronor.

Tidigare så har man fakturerat köparen med svensk moms och detta fram till att köparlandets egen omsättningströskel har nåtts. Då varje land har olika trösklar för detta så har också problem uppkommit. Genom det nya reglerna så hoppas man kunna skapa en enklare handel.

Vad ska du tänka på som företagare?

Som företagare finns det vissa saker att tänka på då det kommer till dessa nya, gemensamma regler för moms inom EU och hur den ska tillämpas. Skatteverket har tagit fram en ny tjänst för att förenkla och denna kallas för OSS. Genom att använda den tjänsten så får du en enklare hantering av moms inom varje Eu-land du säljer till. OSS står för övrigt för One Stop Shop.

I övrigt så ska du även se till att momsregistrera ditt företag för EU-försäljning och detta sker även det hos Skatteverket. Vidare så ska du även, via OSS-deklarationen, lämna in momsregistrering per land. Detta för all EU-försäljning. Utöver detta så kommer du även att behöva göra en momsinbetalning till Skatteverket som i sin tur fördelar hela detta belopp till respektive EU-land.

Fördelarna med dessa nya momsregler inom EU spås bli stora. Men, det finns även vissa nackdelar att ta i beaktning. Även om dessa på förhand ser betydligt färre ut än vad fördelarna gör så finns de. Som företag så kommer man att behöva sätta sig in i helt nya regler och helt nya rutiner - vilket kan ta tid. En nackdel som många pekat på är att ingående moms inte kan göras i deklarationen via OSS utan att man istället kommer att få söka ingående moms från respektive land. Detta kan skapa vissa problem.

 

Vi är experter på redovisning!
15 Sep 2021