Redovisning av bidrag och krisstöd

Coronakrisen har ställt många speciella krav på både samhälle och medborgare. Inte minst på företagen. De olika stöd som regeringen har beslutat om att tillämpa för både större och mindre företag ställer nya krav på redovisning och bokföring.

Dessa stöd har kommit i en rad olika varianter, de två mest kända är stödet för korttidspermittering och omställning, Här går vi i korta drag igenom hur dessa ska bokföras.

Redovisning av omställningsstöd

Omställningsstödet innebär att företagare kan få ersättning av staten för förlorad inkomst under en viss period. Detta stöd baseras på hur stor del av omsättningen du har förlorat under en viss period jämfört med samma period året innan. Dessutom ska denna förlust vara en konstaterad följd av just covid 19-virusets härjningar. Det är staten som går ut med vilka perioder som är öppna för ansökningar. Det är därför viktigt att inte missa när dessa tider öppnar och stänger.

Stödet kan sökas för vissa perioder och för att göra en ansökan måste företagaren göra en ordentlig avstämning om hur det såg ut motsvarande period föregående år. Det är alltså den omsättningen som stödet kommer att baseras på.

Omställningsstödet bokförs mot konto 3985, det vill säga ”erhållna statliga stöd”. Det är en momsfri intäkt eftersom det är ett statligt stöd.

Permittering eller korttidsarbete

Detta stöd innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden och få stöd av staten för en del av lönekostnaden. Man kan få detta stöd för en eller flera anställda. Det handlar om tre nivåer: 20, 40 och 60 procent minskad arbetstid för arbetstagaren. När man gör första ansökan gäller det för sex månader, därefter kan man ansöka om en förlängning på tre månader.

Arbetsgivaren betalar här ut den lön som arbetstagare ska ha enligt tillväxtverket. När lönen är utbetalt kan företagaren ersättas av tillväxtverket.

När en anställd permitteras med 20 procent av arbetstiden kommer arbetsgivarens kostnad att minska med 19 procent. Fördelningen ser ut så här: för arbetstagaren blir den 4 procent, staten går in med 15 procent och arbetsgivaren står för 1 procent. Kostnadsminskningen för arbetsgivaren blir då alltså 19 procent.

Så bokförs permittering/korttidsarbete

Lönen bokförs precis som vanligt och arbetsgivaren betalar ut den lön som arbetstagaren skall få, detta inkluderat arbetsgivaravgifter och skatt.

Utbetalningen kommer sedan från tillväxtverket och bokförs på konto 3988 ( erhållna bidrag/ersättning för personal). Även detta är momsfritt eftersom det är ett bidrag.

Vi är experter på redovisning!
27 Jul 2021