Regler för traktamente

Om du reser minst 50 km från din arbetsplats har du rätt till traktamente. Vad är det för ersättningsnivåer och vad krävs? Vad finns det för regler för traktamente?

Vid resor uppstår generellt en förhöjd levnadskostnad. Det kan exempelvis innebära att personen behöver äta på restaurang under vistelsen. Det är detta som traktamente är tänkt att kompensera.

Regler för skattefritt traktamente

Skattefritt traktamente innebär att arbetstagaren inte behöver skatta på den summa som betalas ut av arbetsgivaren. För att kunna få skattefritt traktamente är det ett par faktorer som måste vara uppfyllda:

 1. Övernattning
  För att traktamente ska betalas ut måste den anställde övernattat minst en natt.

 2. Avstånd från arbete
  Det måste vara minst 50 km från ordinarie arbetsplats. I annat fall beräknas personen troligtvis kunnat åkt tillbaka över dagen.

 3. Avstånd från hemmet
  Platsen som resan gått till måste också vara minst 50 km från personens hem. Det är inte säkert att bostad och arbetsplats är på samma ort men bägge dessa orter behöver alltså vara minst 50 km från resans mål.

 4. Tjänsteresa
  Det ska även vara en tjänsteresa. Med andra ord en resa som genomförs för att bidra något till det företag som personen är anställd på.

Avdrag enligt schablonbelopp

Oavsett om personen har haft utgifter eller inte så kan skattefritt traktamente betalas ut. Det sker då utifrån ett schablonbelopp vilket avgörs av resans längd i tid. Det är dessa belopp som är vanligast för traktamente.

Under 2020 gäller att:

 • Heldag – Om personen är borta en hel dag är traktamentet 240 kr per dag.

 • Halvdag – Om personen åker bort en halvdag kan halvdagstraktamente betalas på 120 kr.

 • Natt – Nattschablon är på 120 kr och kan betalas förutsatt att inte arbetsgivaren betalar logi.

Sänkning efter längre tid

Är det en längre resa så att personen är borta mer än 3 månader sänks det dagliga traktamentet. Heldag är i detta fall 168 kr.

I det fall som resan är över två år sänks traktamentet ytterligare. Detta ner till 120 kr per dag.

Vid utlandsresa

Vid utlandsresa anges traktamentets belopp av procent av normalbeloppet. Normalbeloppet är traktamentet som är för heldag inom Sverige.

Heldag – 100 %
Halvdag – 50 %

Minskning över tid

Även vid utlandsresa minskar beloppet om utlandsvistelsen är längre än tre månader samt längre än två år.

Över tre månader sänks summan till 70 % och efter två år sänks summan till 50 %.

Nattschablonsersättningen är på 50 %.

Vad är heldag och halvdag?

Heldag
För att det ska räknas som heldag krävs att avresan genomfördes före klockan 12:00. Är hemkomsten efter 19:00 dagen efter räknas även detta som heldag.
Exempel: Per åker hemifrån 10:00 på fredagen och kommer hem lördag klockan 20:00. I detta fall räknas det som två dagar hemifrån och ger två dagars full traktamente.

Halvdag
Halvdag är dagar som inte uppfyller kraven ovan för heldag. Men ändå omfattar övernattning och krav på 50 km avstånd.

Nattschablon

Vid övernattning är det vanligt att arbetsgivaren betalar boendet. Om det däremot inte går att påvisa någon kostnad för boendet får nattschablon dras av på 120 kr. Detta gäller även om övernattning skett hos en släkting eller exempelvis i en egen husvagn. I detta fall kan alltså nattschablon betalas ut även om någon direkt kostnad inte uppstått.

Höjning sedan 2019

De nivåer som nämns ovan har en viss höjning sedan 2019. Heldagstraktamentet har höjts med 10 kr och därmed har halvdagstraktamentet höjts med 5 kr. Även de övriga nivåerna är höjda med några kronor.

Om måltiderna betalas

Då traktamentet är beräknat att räcka till måltider dras summan ner i det fall som arbetsgivaren står för vissa eller alla måltider under restiden.

Vi är experter på redovisning!
14 Apr 2020