Vad händer om man glömmer att lämna in deklarationen för enskild firma?

För både privatpersoner och företag finns datum då deklarationen måste vara inlämnad. Vad händer om man glömmer att lämna in deklarationen för enskild firma?

Det är mycket att hålla reda på för dig som driver enskild firma, bland annat att lämna in deklarationen i tid. Här presenteras vad som händer och hur du bör agera om du inser att deklarationen är försenad.

Så bör du agera

Om du inser att deklarationen inte är inlämnad i tid kan du kontakta Skatteverket och förklara orsaken till förseningen. Det finns nämligen flera giltiga undantag som kan åberopas för att på detta sätt undvika förseningsavgiften på 625 kr. Några undantag som kan godkännas är sjukdom eller tekniska problem.

Förseningsavgifter

Om moms- eller arbetsgivardeklaration skickas in för sent kan en första förseningsavgift uppstå på 625 kr. Denna avgift är inte avdragsgill.

Har inte inkomstdeklaration lämnats in tre månader efter ordinarie inlämningsdatum uppstår en ytterligare kostnad på 1250 kr. Efter ytterligare två månader uppstår ännu en kostnad. I detta fall på 1250 kr. De som inte lämnat in inkomstdeklarationen under denna tid får alltså betala 3750 kr i förseningsavgift.

Om du lämnat in deklarationen i tid men inte undertecknat den kan detta påtalas av Skatteverket och den totala förseningsavgiften kan maximalt uppgå till 1250 kr. När deklarationen skickas in digitalt via Skatteverkets hemsida riskeras aldrig detta problem då signering krävs för att den ska kunna skickas in.

Utomlands

För personer som bor gäller annat datum för att första förseningsavgiften ska uppstå. År 2020 var det 1:a juni.

Kan bli skönbeskattad

I det fall som deklaration av moms uteblir kan Skatteverket ta beslut om skönbeskattning vilket i så fall du ska bli underrättad om. Skatteverket kommer i detta fall göra en uppskattning kring hur stor inkomst som företaget haft under året och räkna ut hur stor skatt som ska betalas.

Däremot är det inte ett medelvärde som räknas ut utan istället används ofta det högsta värdet som varit under en period av tre månader. Det i sig behöver inte vara det värsta. Det blir däremot värre om Skatteverket beslutar att dra in F-skattsedeln.

Glömde du bara en detalj?

Hann du skicka in deklarationen i tid men insåg sedan att en detalj var fel? Gör då en helt ny deklaration. Det är nämligen alltid den senast inlämnade som är gällande. Det går alltså inte att gå in i en inskickad deklaration och genomföra ändringar.

Begär uppskov på förhand

Vet du redan i förväg om att deklarationen kommer bli försenad? Ansök om anstånd och få ca en månad extra på dig.

Exempel 2020

År 2020 skulle inkomstdeklarationen vara inlämnad 4:e maj. Genom att söka anstånd via Mina Sidor på Skatteverket.se kunde förlängning ske fram till 18:e maj. Vid behov av ännu längre anstånd behövde blanketten SKV 2600 användas. I detta fall skulle ansökan skickas in minst 10 dagar innan ursprungligt inlämningsdatum, dvs 23 april.

För att kunna få anstånd krävs det att Skatteverket anser att du har ”särskilda skäl”. Det kan exempelvis bero på en längre utlandsvistelse, på någon månad, eller att sakkunnig var tänkt att anlitas inför deklaration men att den personen blivit sjuk.

Vi är experter på redovisning!
11 Jun 2020